Ποταμός Ρήχειος

ρήχιοςΤην πανέμορφη κοιλάδα των Μακεδονικών Τεμπών κοσμεί με την παρουσία του, αιώνες τώρα, ο Ρήχειος ποταμός, ένα από τα αρχαιότερα ποτάμια της Ελλάδας. Με έκταση που δεν ξεπερνά τα 8 χλμ., εναρκτήριο σημείο την λίμνη Βόλβη και απόληξη τα νερά του Στρυμονικού κόλπου, ο Ρήχειος αποτελεί στην ουσία το μεταξύ τους κανάλι επικοινωνίας.

Δημιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που υπήρχε στην περιοχή, σχηματίσθηκε μια δίοδος που άδειασε τα πλεονάζοντα νερά της λίμνης Μυγδονίας στον Στρυμονικό κόλπο. Σύμφωνα με ιστορικές περιγραφές, η Μυγδονία λίμνη αποτελούσε μια τεράστια λίμνη που χώριζε την χερσόνησο της Χαλκιδικής από την υπόλοιπη Μακεδονία.

Απομεινάρια της λίμνης αυτής αποτελούν οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη , που προστατεύονται στις μέρες μας από διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φανεί περίεργο στον επισκέπτη του Ρήχειου ποταμού, εξ’ αιτίας του μικρού μήκους και βάθους του, ωστόσο είναι γεγονός ότι παλαιότερα χαρακτηρίζονταν από πλούσια ιχθυοπανίδα.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κοντά στον οικισμό της Ρεντίνας, υπήρχε παλιότερα ταλιάνι, στο οποίο πιάνονταν τα χέλια κατά την μετανάστευσή τους μεταξύ θάλασσας και εσωτερικών υδάτων. Σήμερα ο Ρήχειος τροφοδοτείται από υπόγειες πηγές.

Η κοιλάδα των Μακεδονικών Τεμπών, με τον Ρήχειο ποταμό και το δάσος που τον περιβάλλει, αποτελούν ιδανικό σημείο επαφής του σύγχρονου ανθρώπου με την φύση. Μια επίσκεψη θα μας ευαισθητοποιήσει και θα μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη προστασίας της περιοχής αυτής.