Χρήσιμα

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δήμου Βόλβης:

 • ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ: 2397061900
 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ: 2397027535
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2397024420
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ.: 2397330200
 • ΓΡΑΜ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2397061661

Πηγές κειμένων και φωτογραφιών

Σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ : 2397020040 & 2397020046 & 2397020048
 • Α.Τ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ : 2393041202
 • ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ : 2397020043
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ : 2397061280
 • ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ : 2397061203
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ : 2397065199
 • ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ : 2397041300
 • ΔΕΗ ΛΑΓΚΑΔΑ : 2394025597 & 2397025555

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δήμου Βόλβης:

 • ΓΡΑΜΜΗ ΔΗΜΟΤΗ: 2397061900
 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ: 2397027535
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 2397024420
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡ.: 2397330200
 • ΓΡΑΜ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2397061661